JESÚS VILAMAJÓ. Projectes culturals i artístics 


Errant. Itineraris d’Art i Pensament (2020-2021)
Embarrat. Festival de Creació Contemporània (2014-2021)
SCAN Tarragona (2018-2020)
Festival Panoràmic (2017-2018)
Full Contact (2012-2018)
Londarí (2012-2015)
Emergent-Lleida. Festival Internacional de Fotografia (2008-2011)

Comissariat:
Talent Latent 2020 (2020)
Dones. Retòriques de poder i utopies del desig (2020)
La Gran Màquina (2014-2021)
La Tèrmia LAB (2017-2018)
Surveillance complex (2018)
I Am Able Project (2017)
Arxius de Família (2016)
5 minuts (2015)
Paisatges interiors (2011)
5 minuts (2015)

Declaració:
Deu idees sobre cultura (2021)


︎ ︎


︎ ︎ ︎